گواهینامه ها.

گواهینامه ها و مجوزهای شهاب کیا آرمان

مجوزها

  • پروانه مبارزه با حشرات و جانوران موذی، اماکن عمومی و مراکز خانگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • پروانه دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاوری استان خراسان رضوی
  • مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی
  • معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • واحد فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی

گواهینامه های تایید صلاحیت

برگشت به بالا